Ako si ceníš svoju prácu?

Viac o kurze

rozsah: 4 hodiny
 cena: 189 eur

Ako zostaviť strategický a finančný podnikateľský plán a ako ho vedieť dodržať.

O podnikaní sa toho mnoho napísalo a človek sa častokrát stretáva s mnohými protichodnými informáciami a tak je po tom, čo sa snažil získať nové vedomosti často v ešte väčšom zmätku ako bol. Naša lektorka má dlhoročné skúsenosti s budovaním nových podnikateľských projektov, ich riadením a rozvojom ako aj s reštartom rôznych typov firiem a podnikov. V tomto workshope sa podelí s účastníkmi o svoje skúsenosti, dá návody a odporúčania, ako vybudovať firmu a nastaviť jej úspešné fungovanie z dlhodobého hľadiska ako aj upozornenia na chyby, ktoré sa často v manažmente stávajú. Jednotlivé témy spolu úzko súvisia a spoločne dajú účastníkom návod na úspešné podnikanie.

ČO SA DOZVIETE?

 • Ako zostaviť strategický plán
 • Čo je to SWOT analýza a na čo má v skutočnosti slúžiť
 • Prečo je dobré robiť firemné plány a čo nám prinesú
 • Čo všetko musí obsahovať finančný plán a ako ho spracovať
 • Čo znamená v úplnosti kontroling a ako ho robiť efektívne
 • Ako zistiť, v akej kondícii sa nachádza firma
 • Čo by majiteľ mal sledovať, aby sa nezahltil číslami a tabuľkami
 • Na základe čoho by mal majiteľ rozhodovať o zmenách vo firme
 • Ako finančný plán súvisí s produktivitou a cenotvorbou
 • Ako stanoviť a zaviesť štatistiky zamestnancov
 • Ako nastaviť spravodlivé odmeňovanie vo firme

KTO JE VAŠA LEKTORKA?

Ing. Soňa Sopóci je držiteľkou medzinárodného certifikátu procesného špecialistu a konzultanta pre oblasť zlepšenia fungovania firmy a jej kontroly. Viac ako 20 rokov pôsobí v oblasti obchodu a manažmentu firiem. Pracovala 8 rokov ako CEO slovenskej pobočky strojárskej firmy s miliónovými projektami na rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku.

Už 11. rok využíva svoje skúsenosti, vedomosti a úspech vo vlastnej firme, kde pôsobí ako mentor, konzultant a prednášateľ pre svojich klientov. Za ostatných 9 rokov pomohla viac ako 150 podnikateľským subjektom v objeme viac ako 10 tisíc odkonzultovaných hodín a dodala 70 seminárov a prednášok viac ako 3.500 účastníkom.

Zameriava sa na zvyšovanie produktivity firiem, ich procesnú organizáciu, firemné strategické a finančné plánovanie a kontroling a meranie výkonnosti firmy a jej procesov a pomáha majiteľom firiem zarobené peniaze firmy následne zhodnotiť a vytvoriť im osobný majetok.