Náplň kurzu

Cieľ

V teoretickej a v praktickej časti získate vedomosti a zručnosti z oblasti bezpečnosti a hygieny pri práci, z dermatológie, epidemiológie, chorôb kože a vlasov, o zariadeniach holičských prevádzok. Spoznáte holičské náčinie a pomôcky, spôsoby ich ošetrovania, čistenia a dezinfekcie. Naučíte sa používať prístroje, náradie a materiály podľa jednotlivých pracovných úkonov. Zvládnete pracovné postupy pri zaobchádzaní s britvou, šavetkou a rôznymi druhmi holiacich strojčekov. Získate zručnosti v oblasti techniky holenia brady a fúzov, v úprave obočia pinzetou a nožničkami.

Naučíte sa používať mydlá, šampóny, gély a prípravky na holenie a po holení. Dokážete ošetriť pleť po holení. Získate zručnosti v rôznych technikách strihania vlasov (klasický pánsky strih do prechodu, zástrih, pánsky plastický či tupý strih) a spoznáte aktuálne trendy v pánskej účesovej tvorbe. Naučíte sa farbiť obočie, fúzy a bradu, rovnako ako farbiť a zosvetľovať mužské vlasy. Spoznáte prostriedky na ošetrovanie vlasov a regeneračné techniky rôznych druhov vlasov. Naučíte sa poskytnúť ručnú masáž hlavy a tváre.

Forma záverečnej skúšky

Písomná forma: test – minimálne 60% vypracovaného testu zo všetkých prebraných okruhov tém
Ústna forma: zodpovedanie na 3 otázky zo všetkých okruhov tém

Praktická skúška

Na základe vylosovanej témy vyhotoviť modelovi pánsky strih a upraviť bradu.

Študijné materiály

Remiášová, O.: Materiály I.-III., Expol Pedagogika 2007 - 2009
Peterka, E., Kocourek, F., Podzimek, M. – Materiály pre 1.- 3.roč., Praha 1999
Polívka, L., Komendová, H., Pech, V.,Valášek, J., Technológia pre 1. roč. uč. odb. kaderník, SPN, Bratislava,1992
Polívka, L.,Komendová, H.,Pech, V.,Valášek, J., Technológia pre 2. roč. uč. odb. kaderník, SPN,Bratislava,1994
Polívka, L.,Komendová, H.,Pech, V.Valášek, J., Olšanská ,Technológia pre 3. roč. uč. odb. kaderník, SPN, Bratislava,2005
Michalička, J. a kol.,Technologie pro holiče a kadeřníky II a III., SPN, 1977
Michalička, J., Matouschka, G., Miklíková, V.: Technologie, I. - Holič a kadeřník, SPN 1973
Janda, E.: Zdravověda pro 2. a 3. roč. OU a US učební odbor holič a kadeřník, SPN 1981
Bergendiová, E., Bergendi, Ľ.: Zdravoveda pre 1, 2., a 3. ročník stredných odborných učilíšť učebný odbor 64-56-2 kaderník, kaderníčka, SPN 2004
Peterka, E., Materiál pre 1. a 2. ročník odborných učilíšť a učňovských škôl učebný odbor 63-81-2 holič - kaderník, SPN 1977
Riman J., Brtek Ľ.: Základy ekológie pre SOŠ a SOU. LITERA. Bratislava 1995
návody na použitie kaderníckej kozmetiky a prístrojov,
katalógy pomôcok,
vzorkovníky farieb na vlasy,
internetové stránky zamerané na vybavenie holičstiev

Lektorky

Zuzana Kulifajová
Alena Kardošová
Adriana Böhmová