Náplň kurzu

Cieľ

V teoretickej a v praktickej časti získate vedomosti a zručnosti z oblasti bezpečnosti a hygieny pri práci, z dermatológie, epidemiológie, chorôb kože a vlasov, o zariadeniach holičských prevádzok. Spoznáte holičské náčinie a pomôcky, spôsoby ich ošetrovania, čistenia a dezinfekcie. Naučíte sa používať prístroje, náradie a materiály podľa jednotlivých pracovných úkonov. Zvládnete pracovné postupy pri zaobchádzaní s britvou, šavetkou a rôznymi druhmi holiacich strojčekov. Získate zručnosti v oblasti techniky holenia brady a fúzov, v úprave obočia pinzetou a nožničkami.

Naučíte sa používať mydlá, šampóny, gély a prípravky na holenie a po holení. Dokážete ošetriť pleť po holení. Získate zručnosti v rôznych technikách strihania vlasov (klasický pánsky strih do prechodu, zástrih, pánsky plastický či tupý strih) a spoznáte aktuálne trendy v pánskej účesovej tvorbe. Naučíte sa farbiť obočie, fúzy a bradu, rovnako ako farbiť a zosvetľovať mužské vlasy. Spoznáte prostriedky na ošetrovanie vlasov a regeneračné techniky rôznych druhov vlasov. Naučíte sa poskytnúť ručnú masáž hlavy a tváre.

Forma záverečnej skúšky

Písomná forma: test – minimálne 60% vypracovaného testu zo všetkých prebraných okruhov tém
Ústna forma: zodpovedanie na 3 otázky zo všetkých okruhov tém

Praktická skúška

Na základe vylosovanej témy vyhotoviť modelovi pánsky strih a upraviť bradu.

Lektorky

Zuzana Kulifajová
Alena Kardošová
Adriana Böhmová